Türk Mutfağında Soslar

Soslar ile ilgili araştırma yaparken farklı mutfakların sos alışkanlıklarını kısa kısa notlar halinde yazmaya çalıştım. Orta Asya’dan günümüze kadar olan süreç içerisinde Türk mutfağını incelerken çok yoğun bir sos tüketimi ile karşılaşmadığımı da sıklıkla belirtmişim notlarımda… Türk Mutfağında Sos Var mı Özellikle kitaplarda yazan ve okullarda okutulan bilgilere baktığımız zaman Türk mutfağında soslar olmadığını görüyoruz….

ölçüler